Algemene voorwaarden

.

Algemene voorwaarden voor verdelers van Duo Discover ID Vouchers – bezitters van een Voucher ID Card – Voordeel aanbieders – Distributeurs - Eindgebruikers.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienst van het Duo Discover concept, een onderdeel en merknaam van PAYFORONE B.V.B.A., zoals het gebruik van de Duo Discover Member jaarkaart voor handelaars in het algemeen, de Duo Discover Voucher ID Card met activatiecode en de uit te printen voordeelvouchers die Duo Discover in het algemeen aanbiedt. Door gebruik te maken van de dienst van Duo Discover en zich aan te sluiten door zich te registreren op de website van Duo Discover, verklaren de kaarthouders zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. Indien u niet akkoord wenst te gaan, kunt u géén gebruik maken van de diensten van het Duo Discover concept. PAYFORONE B.V.B.A. verder genoemd Duo Discover is de enige rechtsgeldige eigenaar van het Duo Discover concept in al haar bestanddelen. Duo Discover wijst u op uw plichten om de uitvoerig van de algemene voorwaarden te lezen met als doel u te verwijzen naar uw rechten en verplichtingen bij gebruikmaking van de dienst van het Duo Discover concept. De algemene voorwaarden kunnen geprint of gedownload worden.

Regel A. Begripsbepaling.

Uitleg van bepaalde woorden die terug komen in de algemene voorwaarden:

A.1.  Distributeur : is een derde partij die een overeenkomst is aangegaan met Duo Discover voor het verkopen en leveringen van de verschillende ID Cards met activatiecode en Member jaarkaarten aan bedrijven, winkeliers en eindgebruikers.

A.2. De jaar kaarthouder/ Voucher ID Cards met activatiecode/kaarthouder de eindverbruiker is het lid en de kaarthouders van de dienst.

A.3. Geldig op : zijn de dagen van de week wanneer de dienst kunnen gebruikt worden zowel bij de geselecteerde restaurants, hotels, Wellnessen of andere geselecteerde aanbieders in de ruimste zin van het woord. Altijd vermeld op de website van Duo Discover.

A.4. De Voordeelvouchers : is een A4 pagina die uitgeprint wordt door de jaar kaarthouder of de  ID Card met activatiecode / kaarthouder. De ID Card met activatiecode dienen om via de website een Duo Discover voucher te verkrijgen en af te printen dit om eerst te reserveren, daarna om af te geven aan de deelnemende restaurants, hotels en/of andere deelnemende sectoren. De uit te printen voordeelvouchers zijn op naam, adres van de aanvrager, zijn email en op zijn Duo Discover jaarkaart of ID kaartnummer is ook vermeld, de naam, adres, mail en telefoonnummer van diegene die het voordeel aanbiedt, de waarde/ het bedrag van het voordeel, op welke dagen de voordeelvoucher geldig zijn.  De mail en/of telefoonnummer van de voordeelgever is vermeld om te reserveren wanneer er plaats is bij de aanbieder, de duurtijd hoelang de voordeelvouchers geldig zijn, staat ook steeds vermeld op de uitgeprinte voordeelvouchers.

A.5. De Member Jaarkaart : de bezitter van een jaarkaartcode,  nadat hij zich heeft geregistreerd op de website van Duo Discover krijgt het lid de privélege voor een gedurende één jaar lid te zijn van de Duo Discover Businessgroep. Het lidmaatschap gaat in vanaf de datum van de registratie en de invulling van de Jaarkaart persoonlijke code terug te vinden op de Duo Discover jaarkaart of een andere vorm waar de jaarcode op vermeld is. De leden kunnen een jaarlang onbeperkt aangeboden voordeel ID Cards met activatiecode van de geselecteerde recreatie aanbieders dat te zien is op de website online bestellen voor de vastgestelde prijs van € 6,00 Incl. Btw. die kan online betaald worden op de betaaldesk van Duo Discover of per overschrijven op de rekening van PAYFORONE BV ( Duo Discover geeft altijd het recht de prijzen aan te passen ). Enkel de ID Cards met activatiecode kunnen besteld worden die de aanbieders aanbieden met hun voorwaarden vermeld. Met de ID Card met  activatiecode kan er een keuze van het aanbod gemaakt worden en  daarna door het invullen van de activatiecode zal dan pas een Duo Discovervoucher per mail ontvangen en uitgeprint worden. Als de  voordeelvoucher is uitgeprint, kan er gereserveerd worden bij de aanbieders, altijd rechtstreeks. Duo Discover neemt daar geen enkele verantwoordelijkheid in.

A.6. De Voucher ID kaart : de bezitter van een  ID Card/kaart met activatiecode is na dat hij zich heeft geregistreerd op de website van Duo Discover, is de bezitter van de IDcardhouder kandidaat lid. Deze zal later gecontacteerd worden om een lid jaarkaart te kopen. De bezitter van de  ID Card met activatiecode heeft het recht om binnen de drie maanden na registratie een éénmalige Duo Discover voucher te bestellen met zijn activatiecode en kan hij eenmalig Duo Discovervoucher uitprinten en zijn gekozen aanbieding verzilveren.

A.7. De Member jaarkaart en/of de ID Card kaarthouder is de codes enkel geldigzijn startdatum gaat pas in vanaf zijn registratie op www.duodiscover.be. Dit betekent dat bezitters van een ID Card met activatiecode / kaarthouders of jaarkaarthouders als lid volledig akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

A.8. Perceptiewaarde is de gevoelswaarde voor een klant. De ondernemingen kopen een ID Card met activatiecode voor € 6,00 Incl. Btw maar de perceptiewaarde van de Duo Discover vouchers varieren tussen de 30 € en de 150 €.

A.9. Restaurant dit zijn restaurants die aangesloten zijn als aanbieders bij Duo Discover en vermeld op de website van Duo Discover. Mede vermeld zijn de voorwaarden en het voordeel van de aanbieding die enkel bepaald worden door het restaurant. Duo Discover kan altijd tijdens de duurtijd van het lidmaatschap of voor de gebruiker van een Duo Discover voucher ID kaarthouders op bepaalde tijdstippen veranderingen doorvoeren naar de wensen van de aanbieders, of het reglement en de algemene voorwaarden aanpassen.

A.10. Hotel : dit zijn hotels die aangesloten zijn als aanbieders bij Duo Discover en vermeld op de website van Duo Discover. Mede vermeld zijn de voorwaarden en het voordeel van de aanbieding en de dagen van geldigheid altijd bepaald door het hotel. Duo Discover zal hier ook veranderingen kunnen aanbrengen zoals beschreven bij rubriek restaurant.

A.11. Andere voordeel aanbieders : dit zijn bedrijven die geselecteerd en aangesloten worden met bij Duo Discover steeds onder dezelfde voorwaarden zoals beschreven bij artikel A9. Restaurant en artikel 10 Hotel.

 

Regel B.    INHOUDSBEPALING :

B.1. De toepassing op alle rechtshandelingen in de beschreven algemene voorwaarden van het Duo Discover online concept, alle rechtsverhoudingen tussen de verschillende kaarthouders van Duo Discover alsook op het totaal gebruik van de dienst door de kaarthouders opgesteld door Duo Discover.

B.2. Wijzigingen of aanvullingen van deze algemene voorwaarden door de kaarthouders zijn enkel geldig met een schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

B.3. Duo Discover is op ieder moment in de mogelijkheid de algemene voorwaarden te wijzigen en voorwaarden toe te voegen. De verschillende kaarthouders kunnen de meest actuele algemene voorwaarden lezen op de website. Bij een wijziging of aanvulling van de algemene voorwaarden en de geregistreerde kaarthouders reageren niet binnen de 8 dagen en of de geregistreerde kaarthouders blijven de website en de dienst verder gebruiken, aanvaarden de kaarthouders automatisch de wijzigingen en/of aanvullingen van de algemene voorwaarden en dit onherroepelijk. Indien de kaarthouders niet akkoord zijn met de wijzigingen of aanvullingen van de algemene voorwaarden, is de enige mogelijkheid om de dienst te beëindigen door een mail of aangetekend schrijven te richten aan Duo Discover. Er kan nooit sprake zijn van de terugbetaling van het aankoopbedrag van zijn jaarkaart of  IDCard met activatiecode of een Duo Discover voucher of andere schadevergoedingen die de kaarthouders, restaurants, hotels, wellnessen of andere aanbieders zouden kunnen aanrekenen aan Duo Discover.

B.4. De beziter van een Member jaarkaart of van een ID Card met activatiecode of een uitgeprinte Duo Discover voucher is een eigen voordeel, enerzijds, anderzijds koopt of verkregen als geschenk hebben de kaarthouders een mogelijkheid, met een direct voordeel, namelijk de verschillende aanbiedingen zoals de keuze van restaurant, hotel aanbiedingen of andere branche, die akkoord zijn voordeelvouchers van hun zaak te laten verdelen door Duo Discover, of de ondernemingen die de ID Cards met activatiecode kopen. Alles staat altijd zeer duidelijk vermeld op de Duo Discover website. Toch kan Duo Discover niet garanderen dat alle informatie correct is. Daarom moet er steeds eerst tijdens het reserveren gecheck worden naar de voorwaarden. 

B.5. De ondernemingen of de Members van een jaarkaart kunnen onbeperkt ID Cards met activatiecode bestellen om uit te geven aan hun klanten als geschenk dit gedurende de tijd van de geldigheidsdatum van het  lidmaatschap. De ID Cards met activatiecode kunnen in die periode steeds aangekocht worden alsook voor eigen gebruik Duo Discover vouchers uitgeprint worden via de Duo Discover website. De de aangegeven marketingkost per aanvraagde ID Card en/of activatiecodes online betaald worden. Dit geldt op alle aanbiedingen dat het creatie team van Duo Discover selecteert en promoot via haar website. Een factuur word steeds per mail aangeleverd.

B.6. De perceptiewaarde ( gevoelswaarde ) : van de uitgeprinte Duo Discover vouchers zijn  meer waard dan de aanschafprijs van de ID Card met activatiecode. 

B.7.  Indien er personen louter bestellen zonder in het bezit te zijn van een jaarkaart lidmaatschap of van een ID Card met activatiecode en  zich niet hebben geregistreerd, kunnen nooit geen toegang krijgen tot de website van Duo Discover of een voordeel verzilveren. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

B.8. Duo Discover adviseert de geregistreerde kaarthouders om de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen. Indien zou blijken dat een bepaalde bepaling nietig of vernietigbaar blijkt te zijn om welke reden dan ook in zijn totaal, blijven de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Duo Discover zal dan de ongeldig bepaling vervangen door een ander bepaling die wel rechtsgeldig is, met de rechtsgevolgen zoveel als mogelijk, gelet op de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, overeenstemmen met het ongeldig beding. Eventuele Algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de geregistreerde kaarthouder, verbinden Duo Discover niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

  1.       De Dienstverlening.

C.1. De B.V.B.A. PAYFORONE ontwikkelde het totaal Duo Discover concept, alsook de website www.duodiscover.be en www.duodiscover.nl . PAYFORONE B.V.B.A. met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Molenstraat 77 met ondernemingsnummer 0872.761.062.

C.2. Het Duo Discover totaal concept is de dienst in het algemeen, die bestaat uit het bieden van een korting bepaald door de geselecteerde aanbieders en een overeenkomst met aanbieders zoals restaurants, hotels of andere branche ondernemingen die deelnemen en steeds vermeld zijn op de website van Duo Discover.

C.3. De bezitter van een Duo Discover jaarkaart of van een Voucher ID kaart zelf gekocht of kosteloos verkregen door een distributeur is steeds verplicht zijn kaart te activeren via de website van Duo Discover. Na de activering kan met de jaarkaart tot één jaar daarna gebruik gemaakt worden van de dienst door de bezitter ervan. De geregistreerde kaarthouder kan onbeperkt voordeelvouchers die Duo Discover aanbiedt, aanvragen, mits een marketingkost te betalen, bepaald door de dienstverlener. Dit is enkel voor de Member jaarkaart leden. Voor de ID kaarthouders moet er meestal geen marketingkost betaald worden, anders wordt de marketing kost vermeld op de website.

C.4. De kaarthouders zijn akkoord dat de voordeelvouchers feitelijk een ontdekkingskorting vertegenwoordigen en geen profiteerkorting zijn. Daarom kunnen de kaarthouders niet meermaals hetzelfde restaurant, hotel of andere aangesloten aanbieders ontdekken en voordeelvouchers aanvragen, ze kunnen geweigerd worden door de dienstverlener of door de aanbieders.

C.5. Er kunnen geen Voucher ID kaarten aangevraagd worden van één specifieke restaurant, hotel of andere aanbieder, de dienstverlener kan ten alle tijden bepaalde aanvragen of reserveringen weigeren. Het is verboden om de aangevraagde en uitgeprinte voordeelvouchers te kopiëren, of aan derden door te geven, of aangevraagde of gekochte voordeelvouchers door te verkopen aan derden. De aanbieders mogen de identiteitskaart vragen van de ontdekker. Indien dit niet de persoon is die overeenkomt met de print van de voordeel voucher kan de aanbieder deze voordeel voucher weigeren.

C.6. De Member jaar kaarthouder kan zijn gekozen voordeelvouchers op naam uitprinten en na reservering de voordeelvouchers in zijn gekozen restaurants of hotels het voordeel verzilveren. Het voordeel voor de jaar kaarthouder is dat hij hotels en restaurants of andere aanbieders kan ontdekken met een aangegeven korting. Voor de restaurants en/of hotels worden daardoor onbezette tafels en/of kamers bezet en ontdekt, wat hun klantenkring drastisch zal verhogen.

C.7. AANGESLOTEN RESTAURANTS/HOTELS:                                                                             De opgeleide Duo Discover Accountmanagers selecteerden bijzondere en kwalitatieve gezellige restaurants in de gemeenten, steden van Vlaanderen, Charmante hotels meestal gelegen tussen De Panne en Knokke aan onze Belgische kustlijn later ook de kustlijn in Frankrijk, Nederland. De aangesloten restaurants en hotels worden aangesloten bindend met een overeenkomst die ondertekend is met de dienstverlener Duo Discover  en de aanbieders, zodanig dat de kaarthouders gebruik kunnen maken van de dienst. Eveneens kunnen de Member jaar kaarthouders de Duo Discover voordeelvouchers onbeperkt aanvragen, mits telkens de aangegeven marketingkost te betalen. De Voucher ID kaarthouders kunnen kosteloos of anders aangegeven éénmalig een voordeelvoucher van een aanbieder aanvragen.

C.8. DE KAARTHOUDERS : zijn natuurlijke personen of de wettelijke vertegenwoordigers van een onderneming. Deze personen kunnen een Duo Discover Member jaarkaart of een Voucher ID kaart kopen via de webshop van Duo Discover, indien dat de dienstverlener dit wenst, verder via een Duo Discover accountmanager, distributeur of verdeelpunt of kan een Member jaarkaart of een Voucher ID kaart kosteloos ontvangen worden door ondernemingen, KMO ‘s, winkeliers als geschenk tijdens een bepaalde actie.

C.9. De kaarthouders zijn altijd verplicht om zich eerst te registreren en in te loggen op de website www.duodiscover.be door hun gegevens in te vullen. De bezitter van een Duo Discover Member jaarkaart is verplicht om zich in te loggen en dan pas is de Member jaarkaart geactiveerd en kan de kaarthouder een jaarlang onbeperkt  toegang krijgen tot de website van Duo Discover en verschillende voordeelvouchers aanvragen van de aangesloten restaurants, hotels of van andere aangesloten bedrijven met voordeelvouchers vermeld op de website. Voor de Voucher ID kaarthouders: deze kunnen slechts éénmalig een voordeelvoucher kiezen en uitprinten, reserveren en één enkele Voordeel voucher verzilveren.

C.10. De reserveringen gebeuren altijd rechtstreeks met het restaurant of het hotel of andere aanbieders. Daar neemt Duo Discover geen enkele aansprakelijkheid in. De reserveringen, de aangeboden kortingen, de geldigheid, het verzilveren van de voordeelvoucher zijn strikt tussen de kaarthouders en de restauranthouders, hoteliers en of andere aanbieders. Duo Discover neemt daar geen enkele verantwoordelijkheid in en kan nooit verantwoordelijk gesteld worden, Duo Discover is enkel diegene die de  promotie verzorgt via de website.

C.11. De kaarthouders in het bezit van een voordeel voucher zijn verplicht vooraf te reserveren. Dit staat altijd vermeld op de website. De reservatie kan per mail of per telefoon naar het gekozen restaurant, hotel of andere aanbieder.

C.12. Indien de kaarthouder reserveert, is hij ook verplicht om te gaan anders is het restaurant, hotel of andere aanbieder gerechtigd de reservatie aan te rekenen aan de kaarthouder die reserveerde.                                                                                 

C.13. U vermeldt dat u in het bezit bent van een Duo Discover voordeel voucher van zijn zaak die u wenst te ontdekken. De kaarthouders vragen altijd of de korting, zoals vermeld op de website, nog steeds geldig is.

C.5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienst en het gebruik van de verschillende aangeboden of nog aan te bieden voordeel vouchers aan de kaarthouder, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de kaarthouder of distributeur.

 

Regel D. DE Duo Discover Member JAARKAART :

1.D. De Duo Discover Member Jaarkaart met als aanschafprijs van € 121,00 incl. Btw . De Jaarkaart kan aangekocht worden via de webshop, distributeur/verdeelpunten van Duo Discover of kosteloos verkregen worden als verjaardagsgeschenk, incentive of door een andere uiteenlopende actie van ondernemingen, winkeliers in het algemeen. De Member Jaarkaart, die enkel geldig is na activering, geeft de Member jaar kaarthouder het recht één jaar lang, en dit onbeperkt, toegang te hebben tot de website en onbeperkt voordeelvouchers aan te vragen, mits enkel de aangegeven marketingkost te betalen via de online banking office van Duo Discover..

 

2.D. De Duo Discover jaarkaarten zijn strikt persoonlijk. Het is de jaar kaarthouders verboden om hun jaarkaart te verkopen of uit te lenen aan derden, die ook het voordeel van de korting zouden kunnen verkrijgen. De Member jaar kaarthouder kan nooit aangevraagde voordeelvouchers doorverkopen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Duo Discover, indien dit toch zou gebeuren zal de kaarthouder een boeteclausule opgelegd krijgen, begroot door Duo Discover van 300 EUR excl. Btw per verkochte restaurant en/of hotel of andere geselecteerde voordeelvoucher.

 

3.D. De activering van de Member jaarkaart en de marketingkost is enkel als wanneer de bezitter van de Duo Discover jaarkaart heeft geactiveerd, dan pas wordt hij een erkend Duo Discover Member jaar kaarthouder, die toegang krijgt tot de Duo Discover website. De jaarkaart is geldig voor één jaar vanaf de dag dat Duo Discover de jaarkaart goedkeurde ter activatie. De geselecteerde restaurants, hotels en/of andere aanbiedingen kunnen nu uitgekozen en ontdekt worden , mits de jaar kaarthouder de algemene voorwaarden en spelregels respecteert, die beschreven staan in de algemene voorwaarden. De geselecteerde restaurants, hotels en of andere voordeel aanbiedingen zijn terug te vinden op de website www.duodiscover.be. De jaar kaarthouders kunnen dan onbeperkt één jaar lang restaurants, hotels en andere voordeelvouchers digitaal aanvragen en uitprinten via de web shop van Duo Discover : let op we herhalen ! Duo Discover zal altijd de kaarthouders een marketingkost van 6 € per voordeelvoucher aanrekenen, of indien anders vermeld op de Duo Discover website.

4.D. De bezitter van een Duo Discover  Member jaarkaart zelf gekocht of verkregen als geschenk, moet zich binnen de 90 dagen op de website van Duo Discover aanmelden en zijn Member jaarkaart activeren, anders vervalt zijn jaarkaart zonder recht op recuperatie van de aanschafprijs na deze 90 dagen van ontvangst.

5.D. Indien de kaarthouder zijn jaarkaart verliest, kan de kaarthouder een nieuwe jaarkaart aanvragen mits een administratie en verzendingskost van 20 EUR incl. BTW te betalen. De Member jaarkaart is steeds nodig om te tonen aan de restaurants, hotels of andere aanbieders bij de afgifte van de voordeelvoucher indien ze het vragen. Indien de kaarthouder zijn lidkaart moet vertonen en zich kenbaar maakt als wettig vertegenwoordiger van zijn lidkaart, maar dit niet kan, kan de onderneming of aanbieder toch nog de voordeel voucher weigeren.

6.D. DE FORMULE : De Member jaar kaarthouder begrijpt dat hij een Member van Duo Discover is na zijn registratie en verschillende restaurants en hotels  en/of andere aanbieders van voordeelvouchers kan ontdekken gedurende het komende jaar. Het is niet de bedoeling dat de Member jaar kaarthouders profiteren in een aangesloten restaurant, hotel of bij een andere onderneming aanbieder, dus wees a.u.b. niet te krenterig bij het ontdekken van uw gekozen restaurant, hotel of andere onderneming aanbieder zodanig u deze gezellige restaurants en/of charmante hotels of andere leuke aanbieders als favoriet overhoudt.

7.D.  VERANTWOORDELIJKHEDEN : Duo Discover management kan nooit verantwoordelijk gesteld worden indien een restaurant, hotel of een andere aanbieder van voordeelvouchers, de korting steeds vermeld op de website of de uitgeprinte voordeel vouchers niet meer aanvaardt. Daar neemt Duo Discover geen enkele verantwoordelijkheid in en kan er door beiden partijen de kaarthouder en of de aanbieder nooit een schadevergoeding of wat dan ook gevraagd worden aan Duo Discover.

8.D. De Member jaar kaarthouder of de Voucher ID kaarthouder kan nooit de aangeboden korting in specimen als schadevergoeding eisen van Duo Discover, ook niet als een restaurant, hotel of andere aanbieders die voordeelvouchers laten uitgeven door Duo Discover, voor welke reden dan ook gestopt is of geen voordeelvoucher meer wenst te aanvaarden. Een klacht kan de kaarthouder neerleggen tegen de aanbieder maar nooit tegen Duo Discover. Duo Discover draagt geen enkele verantwoordelijkheid wat de aanbiedingen van de voordeelvouchers betreft van de verschillende voordeel aanbieders, terug te vinden op de website, de actiedagen of welke voordelen dan ook zijn enkel de aanbieders verantwoordelijk en zal de Member jaar kaarthouder een klacht kunnen neerleggen tegenover de aangesloten restaurant, hotels of andere aanbieders aangesloten bij Duo Discover. Er is een mogelijkheid om een ruiling aan te vragen per mail, met een marketing kost van telkens 6 EUR incl. BTW per voordeelvoucher. Dit enkel van toepassing indien de kaarthouder voorlegt dat het geselecteerd bedrijf die voordeelvouchers aanbiedt niet meer wenst mee te werken en of weigert de aangegeven korting te geven, zal de kaarthouder dit onmiddellijk doorgeven aan Duo Discover via de service mail info@duodiscover.be. Duo Discover zal dan zonder de marketingkost aan te rekenen de omruiling doen van een ander gekozen restaurant en/of hotel of andere aanbieder gekozen door de kaarthouder.

 

8.D. De kaarthouder kan een jaar lang onbeperkt genieten van de ontdekking voordeelvouchers van de aangesloten aanbieders die via de website van Duo Discover kunnen gekozen worden. De voordeelvouchers die kunnen bestaan uit “ met zijn tweeën dineren aan de prijs van één", exclusief dranken of overnachten in een hotel met de formule "met zijn tweeën logeren en betalen voor één", exclusief dranken, sauna, of twee nachten verblijven betalen van één nacht. De voordeelvouchers kunnen bijvoorbeeld ook bestaan uit met zijn tweeën gratis overnachten mits het ter plekke nuttigen en betalen van telkens ontbijt en diner. De voordelen zijn steeds vermeld op de Duo Discover website.

9.D. Als kaarthouder is het goed om te weten dat u enkel en alleen de korting krijgt van het door u gekozen restaurant en/of hotel of andere aanbieder als u de gekozen voordeelvoucher hebt uitgeprint,  uw reservering hebt geregeld,  als u zich ook aanbiedt op de dag van reservering en bij aanbieder vermeldt dat u in het bezit bent van een Duo Discover voordeel voucher. Dit wordt enkele keren herhaald in de algemene voorwaarden om zeer duidelijk de regels te bepalen en om zeer duidelijk deze regels te communiceren.

10.D. Als kaarthouder en genieter van het voordeel van de dienst, kan Duo Discover wensen u een feedback te vragen door het vooropgesteld ontdekking  puntensysteem of iets anders in te vullen. Aan de kaarthouder die een nieuw restaurant, hotel  of een andere aanbieding ontdekt, vragen we een wederdienst om na de ontdekking van het restaurant, hotel of andere aanbieding punten op 10  te geven voor : ontvangst , vriendelijkheid, het menu, de kamer, gezelligheid en of u er als kaarthouder zou eten of overnachten zonder het Duo Discover aangeboden voordeel.

11.D Als kaarthouder van Duo Discover kan een aanvraag doen tot “Distributeur ”, zodanig de Member jaar kaarthouder verder genoemd, de  kaarthouder kan dan credits verdienen als wanneer de door hem aangebrachte Member kaarthouder Duo Discover jaarkaarten verkoopt of aanbrengt. De  Kaarthouders ontvangen op hun aangebrachte jaarkaart 10 credit per aangebrachte geactiveerde Member jaarkaart.

Enkel aangesloten distributeur Member jaar kaarthouders kunnen credits verzamelen en hun credits verzilveren, de geschenken zijn in te ruilen door het aantal credit nodig bij reizen, vliegtickets, minitrips, etentjes. De geschenkenlijst wordt dan persoonlijk gegeven aan de distributeurs Member jaar kaarthouders. De distributeur jaar kaarthouders worden uitgenodigd op verschillende opleiding sessies die kosteloos kunnen bijgewoond worden in eigen streek.

REGEL E. De aangesloten restaurants, hotels en of derden voordeelvoucher aanbieders:

1.E. Duo Discover heeft het recht zoveel wijzigingen aan te brengen aan haar website wat betreft de deelnemende restaurants, hotels of andere voordeel aanbieders, Duo Discover kan ten alle tijden wijzigingen doorvoeren wat betreft restaurants, hotels of andere aanbieders, Duo Discover kan beslissen restaurants en/of hotels of andere aanbieders toe te voegen of weg te nemen van haar website of de openingsuren, menu’s en/of aanvaardingsperiode aan te passen. Duo Discover kan echter nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de uitgegeven promoties van de voordeelvoucher aangereikt door de aangesloten aanbieders die hun verplichtingen niet zouden nakomen. Dit is een geschil tussen de voordeel aanbieders en de Member jaar kaarthouder en de Voucher ID kaarthouders.

2.E. Duo Discover zal de geregistreerde kaarthouders tijdig informeren via de website over eventuele wijzigingen van het aanbod van de aangesloten aanbieders, de kaarthouders gaan geregeld superdeals voorgesteld krijgen via mail of nieuwsbrief rechtstreeks van Duo Discover van nieuwe restaurants, nieuwe hotels en andere nieuwe recreatie voordeel aanbieders of varia info.

3.E. De kaarthouders kunnen de geselecteerde restaurants, hotels en/of andere aanbieders enkel terug vinden op de website www. duodiscover.be, met telkens de voordelen vermeld. De aangesloten restaurants, hotels of andere aanbieders kunnen telkens hun gekozen voordeelvouchers uitprinten met de marketingkost van 6 EUR. incl. Btw te betalen per voordeelvoucher, indien zonder marketingkost, betaald door derden, of vrijgesteld van marketingkost, worden de voordeelvoucher steeds besteld via de Duo Discover webshop.  Altijd is een deelnemend restaurant, hotel en/of een derde aanbieder een momentopname. De kaarthouders kunnen aan dergelijke overzichten geen rechten ontnemen.

 

Regel F. Bedenkingstermijn:

1.F. De dienst gaat onmiddellijk in zonder bedenkingstermijn als de kandidaat kaarthouder zijn Duo Discover Member jaarkaart heeft gekocht of kosteloos verkregen nadat hij zijn Member jaarkaart heeft geactiveerd. Vanaf dit ogenblik kan de kaarthouder onbeperkt voor één jaar lang restaurants, hotels of andere aanbiedingen kosteloos ontdekken volgens de bepalingen en de algemene voorwaarden te respecteren, alsook de marketingkost te betalen via de Duo Discover website en dit per voordeel voucher.

 

Regel G. FACTURATIE EN BETALING.

1.G. De koper van een Member jaarkaart ontvangt, nadat de betaling is binnen gekomen op de rekening van Duo Discover, een factuur van Duo Discover. Deze kan per mail gestuurd worden die uitgeprint wordt of kan geleverd worden door een Duo Discover Accountmanager of via de boekhouding van Duo Discover.                                                                                                                                             

2.G. De facturen van zowel de jaarkaarten als de marketingkost per voordeelvouchers worden voldaan in de valuta op de wijze aangegeven door Duo Discover.                                                                                                                          

 3.G. Als de kaarthouder restaurants, hotels of aan andere aanbieding voordeelvouchers bestelt via de website en de betaling van de marketingkost betaalt, zal de kaarthouder een mail ontvangen met de bestelde voordeelvouchers op naam en kan de kaarthouder de vouchers uitprinten. De kaarthouders ontvangen jaarlijks een factuur per mail van de aangekochte voordeelvouchers van het gehele jaar.

 

Regel H. PRIVACY VOOR DE KAARTHOUDERS.

 

1.H. Alle informatie die Duo Discover ontvangt van de aansluitende partij die onder het kader van dienst valt, is vertrouwelijk.

2.H. Duo Discover verzamelt gebruiksgegevens met betrekking tot het gebruik van de dienst door de kaarthouder. Duo Discover verzamelt in de ruimste zin van het woord de gebruiksgegevens, waar de kaarthouder zijn restaurant en/of hotel of andere aanbieders voordeelvouchers gebruikt, hoeveel er wordt gespendeerd bij de geselecteerde aanbieders, hoeveel keren per jaar de kaarthouder een restaurant, een hotel of andere aanbieding voordeel voucher gebruikt, de grootte van de kortingen, de locaties, dit wordt allemaal verzameld en digitaal opgeslagen door Duo Discover of derden in opdracht van duo Discover.

3.H. Duo Discover gebruikt enkel de verzamelde opgesomde gegevens en nog meer niet beschreven gegevens die kaderen in de uitvoering van de dienst, om te analyseren, promoten en steeds te verbeteren.

4.H. De kaarthouder krijgt op geregelde tijdstippen een digitale nieuwsbrief via e-mail. De kaarthouders laten tijdig Duo Discover weten als hun e-mailadres gewijzigd is, idem voor hun factuuradres. Er is ook een link voorzien op de website zodanig dat de kaarthouder zich kan uitschrijven voor de volgende uitgaven van de Duo Discover nieuwsbrieven.

5.H. Meerdere partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, worden ten aanzien van de door Duo Discover verzamelde gegevens met eenzelfde vertrouwelijkheid behandeld.

6.H. Duo Discover streeft ernaar om op een redelijke manier alle verzamelde gegevens zo veilig mogelijk en volgens de beschikbare technieken op te slaan of te laten opslaan in hun data bestanden.

 

 

Regel I. AANSPRAKELIJKHEID.

I.1. In uiterste geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Duo Discover of de bedrijfsleiders uitgezonderd de ondergeschikten, beperkt de aansprakelijkheid van Duo Discover zich voor schade die voortvloeit uit een tussen partijen gesloten overeenkomst en beperkt zich enkel en alleen tot het maximaal bedrag dat de aansluitende partij betaalde voor de aanschafprijs van een Member jaarkaart of Voucher ID kaart waar Duo Discover aansprakelijk voor is. Dit bedrag wordt verminderd met de door Duo Discover gemaakte kosten voor inschakeling van derden, in ieder geval, ten allen tijde beperkt dit zich tot hetgeen de verzekering in het voorkomend geval maximaal aan Duo Discover uitkeert.

I.2. Duo Discover kan nooit aansprakelijk gesteld worden als een aangesloten restaurant, hotel en of andere aanbieder zijn of haar verplichtingen niet voldoen. Dan kan de kaarthouder wel vragen om de voordeelvoucher kosteloos om te ruilen, maar kan nooit zijn geld van zijn jaarkaart of de marketingkost van de voordeelvoucher dat hij er voor betaalde terugvorderen of bepaalde kortingen die de restaurants en of hotels publiceren of laten publiceren als schadevergoeding eisen aan Duo Discover. Het is ten strengste verboden bepaalde gegevens of andere methoden van deze Website te kopiëren voor eigen voordeel.

Regel J. TOEPASSELIJK RECHT EN FORMULE KEUZE.

1.J. De overeenkomst afgesloten tussen beide partijen is het Belgisch recht van toepassing.

2.I. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een voortvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Duo Discover. Dit zal op dit moment zijn waar de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Provincie Antwerpen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld en dienen gerespecteerd te worden door alle partijen die deel uitmaken van het Duo Discover Concept.